بر اساس شواهد موجود، تاریخ لامرد از تاریخ شهر لار متاثر بوده و به نظر می رسد که منطقه لامرد نیز از مناطق مورد توجه حكام هخامنشی جهت ایجاد ضراب‌خانه حكومتی بوده است. هم اكنون بخشی از نیروی كار بنادر حوزه خلیج فارس از این منطقه تامین می شود و منطقه نیز مورد توجه خاص است. مهم ترین صنایع دستی‌شهرستان لامرد را قالی بافی تشکیل می دهد.قالی‌های منطقه‌در شهرها و روستاهای اطراف و بیش تر توسط زنان و دختران بافته می‌شوند.چشمه آب گرم سراب بهرام مهم ترین جاذبه طبیعی شهرستان لامرد به شمار می آید. مسجد جامع فال، مسجد رییس علی‌خان، امام زاده شاه فرج الله، آتشگاه های دوره ساسانی،باغ‌خفرویه،قلعه باغ چالد، قبرستان علی، مرقد سید میراحمد، قبر سید محی‌الدین، قبرشاه‌فرج‌اله، حمام حاجرخان، روستای ترمان، روستای چاه شرف، قریه سبزپوش، مجموعه تاریخی علی‌خان، حوض های سنگی و سد و آسیاب های روستای ركن آباد نیز از مهم‌ترین جاذبه های تاریخی این ناحیه به‌شمار می‌آیند.

مکان های دیدنی و تاریخی


چشمه آب گرم سراب بهرام مهم ترین جاذبه طبیعی شهرستان لامرد به شمار می آید. مکان های دیدنی و تاریخی این شهرستان عبارتند از: مسجد جامع فال، مسجد رییس علی خان، امام زاده شاه فرج الله، آتشگاه های دوره ساسانی، باغ خفرویه، قلعه باغ چالد، قبرستان علی، مرقد سید میراحمد، قبر سید محی‌الدین، قبرشاه فرج‌اله، حمام حاجرخان، روستای ترما ن، روستای چاه شرف، قریه سبزپوش، مجموعه تاریخی علی خان، حوض های سنگی و سد و آسیاب های روستای ركن آباد. 


صنایع و معادن


در این شهرستان معدن گچ در اطراف روستای یاقلات این بخش وجود دارد كه به صورت مكانیكی مورد بهره برداری قرار می گیرد. 


کشاورزی و دام داری


اساس اقتصاد بخش لامرد بر پایه كشاورزی و كارگری در بنادر و كشورهای حوزه خلیج فارس است. عمده ترین فرآورده های كشاورزی لامرد عبارتند از: گندم، جو، تنباكو، تره بار، كنجد، خرما. آب كشاورزی از چاه های نیمه عمیق، چشمه، كاریز و آب باران تامین می شود. به علت گرمی هوا و نا مساعد بودن مراتع در این شهرستان دام داری به ندرت انجام می گیرد.  


مشخصات جغرافیایی


شهرستان لامرد در جنوب استان فارس، از شمال به شهرستان لار، از خاور و جنوب خاور به استان هرمزگان، و از جنوب و باختر به استان بوشهر محدود می گردد. شهر لار مركز شهرستان، در 53 درجه و 10 دقیقه طول جغرافیایی و 27 درجه و 20 دقیقه عرض جغرافیایی و بلندی 450 متر از سطح دریا قرار گرفته است. لار از آب و هوایی گرم برخوردار است. مسیرهای دسترسی و ارتباطی این شهرستان عبارت اند از:
- راه لامرد - لار به طول 220 كیلومتر
- لامرد- كنگان به طول 150 كیلومتر
- لامرد- اوز به طول 180 كیلومتر
این شهرستان فرودگاه نیز دارد.
جمعیت شهرستان لامرد در سرشماری سال 1375 برابر با 112018 نفر برآورد گردیده است. اهالی این شهرستان آریایی نژادند و عموما به زبان فارسی با گویش محلی سخن می گویند. ساكنان شهرستان لامرد عموما مسلمان و شیعه و سنی مذهب هستند.  


وجه تسمیه و پیشینه تاریخی


نام قدیم لامرد تراكمه بوده است و این نام گذاری به دلیل مردمانی است كه از تركمنستان به این منطقه كوچ كرده اند. این ناحیه درسال 1310 هـ . ش به لامرد تغییر نام پیدا كرد. بر اساس شواهد موجود، تاریخ لامرد از تاریخ شهر لار متاثر بوده و به نظر می رسد که منطقه لامرد نیز از مناطق مورد توجه حكام هخامنشی جهت ایجاد ضراب‌خانه حكومتی بوده است. هم اكنون بخشی از نیروی كار بنادر حوزه خلیج فارس از این منطقه تامین می شود و منطقه نیز مورد توجه خاص است.