شهرستان مهر یكی از جدیدترین شهرستان‌های استان فارس است كه در جنوب باختری استان واقع شده است. این شهرستان از شمال به شهرستان لارستان، از خاور و جنوب خاوری به شهرستان لامرد و از خاور به‌ كنگان (استان بوشهر) و خلیج فارس محدود می‌شود. مهم‌ترین صنایع دستی این شهرستان را قالی بافی تشکیل می دهد.قالی های منطقه در شهرها و روستاهای اطراف و بیش تر توسط زنان و دختران بافته می شوند.