شهرستان طبس با 55464 كیلومتر مربع وسعت، بزرگ‌ترین شهرستان این استان است و در دامنه باختری ارتفاعات «شتری»در حاشیه كویر نمك قرار دارد و از شمال و خاور با استان خراسان‌رضوی و جنوبی‌همسایه است. این شهرستان دارای دو شهر و هشت دهستان است و حدود 63400 نفر جمعیت دارد. آب و هوای طبس گرم و خشك و كویری و از لحاظ پوشش گیاهی و جانوری فقیر است. محصولات كشاورزی طبس را خرما، مركبات، زعفران، پنبه، گندم، جو و پسته‌تشكیل می‌دهد.مهم‌ترین صنعت دستی این منطقه قالی‌بافی است و معادن ارزشمندی از خاك نسوز، ذغال‌سنگ و بارتین در این ناحیه وجود دارد. مركز طبس، شهر جدید طبس با ارتفاع 690 متر از سطح دریا است. شهر قدیم طبس و بسیاری از روستاهای توابع آن، در زلزله 25 شهریور سال 1357 به كلی ویران شد و حدود 250۰0 نفر در این حادثه جان باختند.باغ‌گلشن، مدرسه‌دو مناره گلشن، بقعه امام‌زاده حسین‌بن موسی(ع)، حسینیه عمادالملكی و مزار پیر حاجات از جمله مهم‌ترین مناطق دیدنی این شهرستان به شمار می‌روند.