شهرستان رزن یكی از شهرستان‌های استان همدان است كه از شمال با استان قزوین، از خاور با استان مركزی و از جنوب و باختر با شهرستان كبودر آهنگ هم جوار و آب و هوای آن سرد و خشك است. به علت وجود مراتع مناسب در اطراف رزن، دام‌داری به عنوان یكی از اركان اصلی اقتصاد شهر مطرح شد و مهم ترین عامل توجه بیش تر به شهر رزن، قرارگرفتن آن بر سر راه تهران ـ همدان است. در مورد چگونگی نام‌گذاری و پیشینه تاریخی رزن دو روایت نقل شده است: اول آن‌كه رزن از كلمه رایزن گرفته شده كه در اصطلاح رایزن به معنی مهمان‌دار بوده است. در شرح این مطلب آمده كه رزن بر سر راه اصفهان – زنجان و قزوین – همدان بنا شده است و بنای اولیه آن جنبه كاروان‌سرا داشته كه مسافران بعد از استراحت در كاروان سرای شاه عباسی واقع در آوج، منزل بعدی را رزن می دانستند و به مرور زمان رایزن به رزن تبدیل شده است. در روایت دوم درباره رزن آمده كه به علت وجود باغ های انگور (رز) این منطقه به رزان معروف شده كه به مرور زمان به رزن تغییر یافته است. رزن مركز شهرستان رزن در 83 كیلومتری شمال خاوری همدان، در 49 درجه و 2 دقیقه درازای جغرافیایی و 35 درجه و 33 دقیقه پهنای جغرافیایی و بلندی 1860 متری از سطح دریا قرار دارد. این منطقه كشاورزی و دام‌داری بوده و آب كشاورزی از چاه های عمیق و نیمه عمیق، رود ها و كاریزها تامین شده و عمده ترین محصول كشاورزی این شهرستان گندم، ‌جو، بنشن، تره بار و بادام است. به لحاظ كوهستانی بودن منطقه و وجود مراتع خوب دام‌داری شهرستان از رونق خوبی برخوردار است و انواع فرآورده های دامی گوشت و پوست جزو صادرات این منطقه به شمار می آیند. مهم‌ترین صنایع دستی این منطقه را قالی، گیوه دوزی، گلیم بافی، جوراب بافی و كوزه گری تشكیل می‌دهد. مقبره‌ی امام‌زاده اظهربن علی و مقبره‌ی امام‌زاده هود مهم‌ترین مكان‌های مذهبی این شهرستان را تشكیل می‌دهند.