شهرستان سمیرم در استان اصفهان بر سر راه ایلات استان چهارمحال وبختیاری، کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس واقع شده است. به همین علت صنایع دستی عشایری به خصوص بافته های داری؛ در این منطقه از رونق زیادی برخوردار است. از میان مهم ترین صنایع دستی این شهرستان می توان به قالی بافی، گلیم بافی و جاجیم بافی اشاره نمود. این بافته های داری بیش‌تر در کارگاه های خانگی و توسط زنان و دختران منطقه بافته می شوند. صنایع مذکور اغلب محلی بوده و جنبه خود مصرفی دارند. مردم این منطقه به كشاورزی ودام‌داری اشتغال‌دارند.‌شهرستان سمیرم از چشم اندازهای طبیعی و زیبایی برخوردار است. آبشارهای متعدد همراه با کوه های سربه فلک کشیده و جنگل های طبیعی و مصنوعی جلوه ای زیبا به این شهرستان بخشیده و استراحت گاهی بدیع برای آسایش بازدید کنندگان فراهم نموده است. نمای شهر سمیرم پردرخت و زیباست و چشم انداز کوهستانی شهرستان سمیرم سبب جلب بازدید کنندگان زیادی به این منطقه شده است.


مکان های دیدنی و تاریخی


شهرستان سمیرم از چشم اندازهای طبیعی و زیبایی برخوردار است. آبشارهای متعدد همراه با کوه های سربه فلک کشیده و جنگل های طبیعی ومصنوعی جلوه ای زیبا به این شهرستان بخشیده و استراحت گاهی بدیع برای آسایش بازدید کنندگان فراهم نموده است. نمای شهر سمیرم پر درخت و زیباست و چشم انداز کوهستانی شهرستان سمیرم سبب جلب بازدید کنندگان زیادی به این منطقه شده است.


صنایع و معادن


معادن خاک نسوز پشته و خاک گچ سمیرم شهرت دارند. 


کشاورزی و دام داری


شهر سمیرم و پیرامون آن، دارای كشاورزی پر رونق است و فرآورده های كشاورزی آن گندم، ‌جو، ‌چغندرقند، حبوبات، و گیاهان علوفه ای است. باغ داری رواج دارد و میوه های آن، به ویژه سیب سمیرم شهرت دارد. هم چنین دام داری و پرورش گوسفند، بز، گاو، اسب و استر نیز رواج دارد.  

 

مشخصات جغرافیایی


مركز شهرستان سمیرم با پهنای حدود 15 كیلومتر مربع، در جنوب استان اصفهان، در 31 درجه و 25 دقیقه پهنای شمالی و 51 درجه و 34 دقیقه و 30 ثانیه درازای خاوری نسبت به نیمروز گرینویچ، و بلندی 2 هزار و 460 متر از سطح دریا قرار دارد. این شهرستان از سوی شمال به شهرستان شهرضا، از جنوب به استان كهگیلویه و بویر احمد، از باختر به استان چهار محال و بختیاری و از خاور به استان فارس محدود است. سمیرم دارای آب و هوای معتدل بوده و میانگین ریزش برف در آن 60 سانتی متر، و میانگین بارش سالیانه 400 میلی متر است. درجه حرارت در تابستان 25- 30 درجه بالای صفر و در زمستان تا 15 درجه زیر صفر می رسد. سمیرم ناحیه كوهستانی است و مهم ترین بلندی های آن، رشته كوه های دینار ( ستیغ دنا ) در جنوب و علی جوق، سیاه، بهروز، چال قفا و سودمند هستند.  


وجه تسمیه و پیشینه تاریخی


مردم محل بر این باورند، كه سمیرم در اصل «سام آرام» بوده است. زیرا درروزگاران كهن سام نریمان، نیای رستم جهان پهلوان سیستانی، به دردی گرفتار می شود، كه آرام نمی گیرد و پزشكان از درمانش در می مانند تا این كه گذرش به ناحیه سمیرم می افتد و به سبب آب و هوای سالم آن، دردش درمان یافته آرام می شود. بدین جهت این ناحیه را « سام آرام » خواندند، كه بعدها به سمیرم تبدیل شده است. بنا بر روایت دیگری این ناحیه را سام بن ارم بنا كرده و « سام ارم » خوانده می شده است كه اندک اندک به سمیرم تبدیل یافته است. بعضی ها نیز بنای شهر را به سمیرامیس، ملكه آشور و بابل نسبت داده و به نام وی « سمیرام » خوانده اند. احمد كسروی، در پژوهش خود سمیرم را از دو پاره « سمی » یا « شمی » به معنی سرد و « ران » یا « رام » به معنی محل، مكان و سرزمین دانسته و چنین نتیجه گرفته است، كه سمیرم و سمیران، به معنی جا، مكان و سرزمین سرد است. از آن جا كه شهر سمیرم، در گذشته جزو شهرستان شهرضا بوده است، می توان گفت كه این شهر از لحاظ تاریخی، سیاسی و تا اندازه ای اجتماعی و اقتصادی، بستگی زیادی به آن شهرستان دارد.