شهرستان بوانات به خاطر وجود رودخانه بوانات، مساعد بودن هوا و حاصل‌خیزی خاک ایجاد و رشد یافته است. مركز شهرستان بوانات شهر سوریان است كه در طول جغرافیایی 53 درجه و 39 دقیقه و عرض جغرافیایی 30 درجه و 27 دقیقه و بلندی 2180 متر از سطح دریا واقع است. سوریان در 142 كیلومتری جنوب خاوری آباده و در 56 كیلومتری خاور راه اصفهان – شیراز قرار گرفته و آب‌و هوای‌آن معتدل است. شغل اصلی و عمده مردم این منطقه كشاورزی و باغ‌داری‌است. آب مورد نیاز برای كشاورزی از رودخانه بوانات و قنات‌ها منطقه تامین می شود. عمده‌ترین محصولات‌كشاورزی‌این شهرستان را گندم، جو، گردو، انگور، سیب، آلو، كشمش و پنبه تشكیل می‌دهد. از نظر اهمیت دام‌داری پس از كشاورزی قرار دارد و فرآورده های‌دامی و لبنی از تولیدات بخش دام‌داری شهرستان است كه عموما به مصارف داخلی می رسد. كشمش، گردو و آلو نیز جزو محصولات صادراتی این منطقه محسوب می‌شود. گیوه دوزی و قالی‌بافی از صنایع دستی این شهرستان است. راه سوریان – صفا شهر به طول 50 كیلومتر و مسیر راه سوریان – سروستان به طول 40 كیلومتر از مسیرهای ارتباطی این منطقه محسوب می‌شوند. شهرستان بوانات برابر با سرشماری سال 1375 تعداد 46669 نفر جمعیت دارد كه این افراد عموما آریایی‌نژاد هستند. مردم شهرستان بوانات مسلمان و شیعه مذهب بوده و زبان فارسی را با لهجه‌های محلی صحبت می‌كنند. شهرستان بوانات از جاذبه های‌طبیعی چون غارها و چشمه ها و جاذبه های تاریخی چون مسجد جامع سوریان برخوردار است.