شهرستان خرم بید به مركزیت صفا شهر، پیش از این جزو شهرستان آباده بوده و بعدها به صورت شهرستانی مستقل درآمده است و تاریخ این منطقه با تاریخ منطقه آباده ادغام شده است. شهرستان خرم بید در شمال خاور استان فارس در طول جغرافیایی 53 درجه و 12 دقیقه و عرض جغرافیایی 30 درجه و 37 دقیقه و بلندی 2300 متری از سطح دریا واقع است ودر سرشماری سال 1375 جزو آباده محسوب می‌شده است. مردم این منطقه به زبان فارسی با گویش های محلی صحبت می كنند. آریایی نژاد و مسلمانند و شغل اصلی آنان كشاورزی و دام داری است. مسیرهای ارتباطی این منطقه را راه صفا شهر – آباده به طول 80 كیلومتر و مسیر صفا دشت – مرودشت به طول 151 كیلومتر تشكیل می‌دهد. شهرستان خرم بید از بناهای تاریخی و باستانی با اهمیتی برخوردار است. كاخ بار كوروش از معروف ترین و مهم ترین بناهای تاریخی این شهرستان است. كاخ اختصاصی كوروش با مساحت 3427 متر مربع از وسیع ترین كاخ های پاسارگاد به شمار می رود که در محدوده شهرستان خرم بید قرار گرفته است و پل عباسی نیز تنها پل باقی مانده از دوران صفویه است.